20 – Dos importants textos a la premsa: “La Vanguardia” i “Descobrir Catalunya”

with No hi ha comentaris

Fins la creació del Centre Miró (2004-2005) les informacions a la premsa diària i especialitzada (també als estudis i assajos sobre Miró) sobre la relació del pintor amb Mont-roig era molt escassa, gairebé inexistent. En el millor dels casos es limitaven a reproduir mimèticament unes poques frases genèriques.

Amb el Centre Miró, amb la difusió del seu contingut i les nombroses visites (sovint grups especialitzats) va anar surant una munió d’informacions pròpies d’aquell territori que explicaven a bastament fets i circunstàncies de la relació de Miró i Mont-roig.

Així ens trobem que a inicis de 2008 dos importants mitjans de comunicació fan amplis reportatges.

“Miró, el loco del footing”. “La Vanguardia” (25-04-2008)

“El poble de la pedra vermella”. “Descobrir  Catalunya” (01-05-2008)