46 – EXPOSICIÓ “MONT-ROIG 1911”

with No hi ha comentaris

Formava part del Centenari Miró, de l’arribada de Joan Miró a Mont-roig el 1911.

Es composava de fotografies recuperades del Mont-roig d’inicis del segle XX, fonamentalment de la col·lecció de “Vda. De Benaiges” (publicades cap a la meitat dels anys deu).   

Sabem que Joan Miró, quan arriba a Mont-roig a la primavera del 1911, va comprar aquesta col·lecció de postals. Les enviava als seus amics: Picasso, Joan Francesc Ràfols… Algunes estan reproduïdes en el llibre “Epistolari Català de Joan Miró (1911-1945)”, editat el 2009.

Escampats pel llibre “Epistolari Català de Joan Miró (1911-1945)”, hi ha una sèrie d’aquestes postals antigues de Mont-roig. En total, n’hi ha vuit publicades. La primera la trobem el 21 de juliol de 1918 (enviada a Ricart), es una vista general de l’interior de l’església (vella).

Una altra es “Ermita, part posterior”, on s’hi veu a l’esquerra l’ermita de Sant Ramon i a la dreta (mig tapada per un xiprer) l’entrada de l’ermita de la Mare de Déu de la Roca; es del 1 d’agost de 1918 i està enviada a Ramon Sunyer. Aquesta postal existeix gràcies a la curiositat del company de la Junta del Centre Miró Vicenç Toda Gassó que la va trobar en una llibreria de vell.

Aquesta mateixa postal també la trobem (citada) adreçada a Ràfols, el 5 de novembre de 1918.

Les següents son d’aquella col·lecció de la “Vda. de Benaiges”. La del 26 de novembre de 1922, que envia a Ràfols, es del inici de la pujada a la muntanya de l’ermita pel camí vell, on hi havia els xiprers.

La del 13 de juliol de 1924, adreçada a Picasso, es la vista general del nucli de la vila des del Primer Pont, una composició semblant a la que serà el seu quadre “Mont-roig: poble i església” (1919) però desplaçada una mica a la dreta, no surt l’església vella i està centrada en aquella construcció inacabada de l’església nova.

La del 8 d’octubre de 1925 es la vista del Portal de la Canal.

La del 8 de gener de 1926 es de la Mina de les Nines.

I, la de l’1 de setembre de 1926 la muntanya de la Roca, a sota de Sant Ramon, amb gent asseguda[1].

Aquestes tres últimes postals estaven enviades a Sebastià Gasch. Les cinc últimes postals pertanyen a aquella col·lecció de la “Vda. Benaiges”. Son respectivament les numerades 13, 1, 9, 11 i 18.

Miró deuria conèixer alguns indrets de Mont-roig gràcies a aquelles postals, i després els va immortalitzar en els seus famosos quadres.


[1] Aquesta fotografia possiblement fou  feta el dilluns de Pasqua (s’hi anava a menjar la mona) o per la festa de la Mare de Déu (8 de setembre).

.

.