64 – EXPOSICIÓ “LES CATIFES DE MONT-ROIG (A LA MARE DE DÉU DE LA ROCA)”

with No hi ha comentaris

Es va fer de l’1 de setembre a 31 desembre de 2012.

L’exposició es composava d’un gran nombre de fotografies històriques de les catifes fetes durant els anys seixanta.

El 8 de setembre dels anys seixanta, i fins a principis dels setanta, Mont-roig feia catifes de safatans (encenalls) geomètriques i de bells colors, en honor de la Mare de Déu de la Roca, la seva Patrona.

Es preparaven els dibuixos i es pintaven els safatans (encenalls). El dia 8, de bon matí, els veïns començaven a omplir les catifes. Amb la processó de la tarda de la Mare de Déu de la Roca es desfeien  aquelles meravelles multicolors.

El diari “El Correo Catalán” del 05-09-1971, donava fe d’aquest gran esdeveniment amb un article d’en Rossend Clariana “La festa de la Roca, en Mont-roig”. Deia: “…reina en el pueblo una inusitada actividad: planeando alfombras, discutiendo los colores adecuados, pintando… Llegado el día 8, se opera el gran milagro, fruto del trabajo en común de todo un pueblo… todos salen a la calle para colaborar en la confección de las alfombras…”.

Joan Miró venia a Mont-roig pujava des del seu mas al poble per admirar aquelles catifes.

El paviment ceràmic del “Pla de l’Ós” (1976) de la Rambla de Barcelona té com a referent les catifes de Mont-roig. Normalment els conjunts ceràmics de Miró son murals.

El diumenge 29 d’agost de 2004 es va recuperar aquella tradició amb motiu de la celebració de les Festes Quadriennals dedicades a la Patrona de Mont-roig. Aquest any, 2012, ja serà la tercera edició de la nova època.

Partint d’aquesta experiència, el Centre Miró de Mont-roig, en els seus inicis, el juny del 2005, va promoure que veïns del poble reproduïssin quadres de Miró a la manera d’aquelles catifes. També s’escamparien pels carrers aquelles pintures famoses del nostre pintor universal. Fou el “I Cap de Setmana Mironià”. Fins el 2012 ja s’han fet set edicions. A la fi de cada Cap de Setmana Mironià, les reproduccions mironianes es tornen a convertir en encenalls de colors.

Se’n van arribar a fer set edicions: del 2005 al 2010, i el 2012. Veure l’apartat “Cap de setmana mironià”.

.

“La festa de la Roca, en Mont-roig” (“El Correo Catalán”, 05-09-1971)

“Es recuperen els guarniments i les catifes en les Festes Quadriennals de la Mare de Déu de la Roca” (“Ressò mont-rogenc” núm. 91, 3r trimestre 2004)

PLAFÓ

.