82- RESUM 2014

with No hi ha comentaris

Aquest any hi van haver 5.309 visitants. Més de 60.000 des del 2005.

Es va publicar l’informe d’aquest any al web del “Ressò mont-rogenc” el 2 de març de 2015. A partir del 2015 aquesta revista va passar de publicar-se trimestralment a actualitzar-se quan hi havia alguna notícia al web (https://ressomont-rogenc.cat/). Es van publicar 132 números, des d’un número 0 al desembre de 1981 fins el darrre trimestre del 2014.  

.