04 – RESUM 2005

with No hi ha comentaris

Des del 12 de març, data de la inauguració, hi van haver 4.194 visitants.

Es va publicar l’informe d’aquest primer any de Centre Miró al “Ressò mont-rogenc” núm. 96 (4r trimestre 2005).

Ninots mironians