100- RESUM 2016

with No hi ha comentaris

Aquest any hi van haver 6.300 visitants. Més de 71.000 des del 2005.

El 9 de desembre de 2016 vàrem rebre una carta de l‘Ajuntament denunciant el conveni de col·laboració. Veure la notícia “98”.

Es va publicar l’informe d’aquest any al web del “Ressò mont-rogenc” el 23 de gener de 2017.

.