18 – RESUM 2007

with No hi ha comentaris

Aquest any hi van haver 7.021 visitants. Des del 2005 eren gairebé 16.000 visitants.

Era un gran èxit per una entitat modesta com la nostra. I començàvem a tenir una certa presencia a la premsa i a les televisions.

El “III Cap de setmana mironià” va tenir un gran èxit de visitants.

Es va fer un documental sobre el Cap de setmana mironià. “Safatans mironians” (10 min.) de Martí Rom. Veure:

Es va publicar l’informe d’aquest any al “Ressò mont-rogenc” núm. 105 (1r trimestre 2008).