88 – VISITA DE LLUÍS PUIG A MONT-ROIG

with No hi ha comentaris

El 12 de juny de 2015, van visitar Mont-roig Lluís Puig (director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural)[1] i Jordi Agràs (cap dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura).

El motiu fonamental era veure les 5 barraques de pedra seca quer estaven en el procés d’incoació d’ expedient de declaració de “Bé cultural d’interès nacional” (BCIN), en la categoria de Zona d’Interès Etnològic (ZIE). El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ho havia publicat el divendres 21 de novembre de 2014. Eren les primeres construccions de pedra seca de Catalunya que iniciaven aquest tràmit.

Van visitar les cinc barraques: dels lliris, en espiral, dels Comuns del Pellicer, del Miquel Terna i del Jaume de la Cota.

Van aprofitar que estaven a Mont-roig per visitar el Centre Miró, on van fer alguns comentaris en el llibre de visites.


[1] Lluís Puig seria nomenat conseller de Cultura el juliol de 2017 i el 30 d’octubre de 2017 es va exiliar a Bèlgica.

.

.

.