2006:

Fotografies del “I Cap…” (2 de gener a 3 d’agost)

Fotografies “Barraques de pedra seca a Mont-roig” (4 d’agost a 24 de desembre)

2007:

Fotografies del “II Cap…” (2 de gener a 8 de juny)

Cartells del concurs del “III Cap…” (9 a 29 de juny)

Fotografies “Barraques de pedra seca a arreu” (30 de juny a 17 d’agost)

“Picasso i Miró: Horta de Sant Joan i Mont-roig del Camp” (18 d’agost a 31 de desembre). Amb la col·laboració del Centre Picasso d’Horta.

2008:

Fotografies del “III Cap…” (2 de gener a 20 de juny)

Fotografies “Construccions de pedra seca a Mont-roig” (21 de juny a 27 de juliol)

“Joaquim Gomis i Joan Miró” (1 d’agost a 31 de desembre)

2009:

Fotografies del “IV Cap…” (2 de gener a 14 de juny)

Fotografies “Construccions de pedra seca a arreu” (19 de juny a 29 de setembre)

“Miró – Royo: Tapissos (“Casa Aymat” de Sant Cugat del Vallès / “La Farinera” de Tarragona) (31 de juliol a 31 de desembre)

2010:

Fotografies del “V Cap…” (2 de gener a 25 de juny)

Fotografies “Diferents expressions de la pedra seca” (1 de juliol a 31 de desembre)

2011:

Fotografies del “VI Cap…” (2 de gener a 15 d’abril)

Centenari: “Mont-roig 1911” (16 d’abril a 30 d’octubre)

“Pessebre mironià”. Quadres representats: “Mont-roig, Sant Ramon” (1916), “Mont-roig: poble i església” (1919), “Hort amb ase” (1918), “La masia” (1921-1922), “La casa de la palmera” (1918) i “Platja de Mont-roig” (1916); i la reproducció de la dona del quadre “La masovera” (1922-1923). Aquest pessebre, i els dels anys successius,  han estat creats artesanalment i principalment per la Yolanda Vela, la pedra per l’Esther Bargalló, i amb l’ajut dels altres membres de la junta.

2012:

“Mont-roig 1911” (2 de gener a 6 de juliol)

“La natura que inspirà a Miró”. Fotografies d’Esther Bargalló (7 de juliol a 31 d’agost)

“Les catifes de Mont-roig (de la Mare de Déu de la Roca) (1 de setembre a 31 desembre)

Pessebre “Escenes d’abans”: una recreació del nucli antic del poble i dels seus elements més característics, ambientat cap els anys quaranta i cinquanta: el portal del carrer Major, el de la Canal, l’antic Ajuntament a La Coma, el rentador públic, la fumera de la destil·leria de cal Rom, horts… El naixement és una barraca de pedra seca. I, al fons, la muntanya de la Mare de Déu de la Roca.

2013:

Fotografies del “VII Cap…” (2 de gener a 31 de maig)

“La natura que inspirà a Miró”. Fotografies d’Esther Bargalló (1 de juny a 22 de setembre)

Plafons mironians (30 d’octubre a 12 de desembre)

“Els picaportes i…”. Fotografies d’Esther Bargalló (a partir del 14 de desembre)

“Diorames nadalencs” d’Anton Vilà

2014:

“Els picaportes i…”. Fotografies d’Esther Bargalló (2 de gener a 31 de maig)

“Miró: Els tallers de Mont-roig i Palma de Mallorca”. Fotografies d’Esther Bargalló i Martí Rom (1 de juny a 31 de desembre).

“Pessebre mironià”. Reproduccions en tres dimensions de sis quadres: “Mont-roig, Sant Ramon” (1916), “Mont-roig: poble i església” (1919), “La teuleria” (1918), “La masia” (1921-1922), “Les roderes” (1918) i “La casa de la palmera” (1918).

2015:

“Miró: Els tallers de Mont-roig i Palma de Mallorca”. Fotografies d’Esther Bargalló i Martí Rom (1 de gener al 10 de maig).

“5 Barraques de Mont-roig: Bé Cultural d’Interès Nacional”. Fotografies d’Esther Bargalló (6 de juny al 13 de setembre, i del 15 d’octubre al 29 de novembre).

“Pessebre mironià”. Reproduccions en tres dimensions de sis quadres: “Mont-roig, Sant Ramon” (1916), “Mont-roig: poble i església” (1919), “La teuleria” (1918), “La masia” (1921-1922), “Les roderes” (1918) i “La casa de la palmera” (1918).

.

EXPOSICIÓ PICASSO / MIRÓ

Fruit de la col·laboració amb el Centre Picasso d’Horta de Sant Joan ja havíem publicat el 2006 un fulletó conjunt Picasso / Miró.

El 2007 vam produir conjuntament l’exposició “Picasso i Miró: Horta de Sant Joan i Mont-roig del Camp” que es faria a Horta del 14 de juliol al 15 d’agost i a Mont-roig del 18 d’agost a 31 de desembre.

Era un conjunt de catorze plafons que explicaven la relació entre els dos pintors i els dos pobles. Un dels nexes era l’escriptor Joan Perucho. Un altre el model dels arlequins de Picasso del 1923, Jacint Salvadó; aquest era de Mont-roig i va ser un interessant pintor que va viure gairebé tota la seva vida a París.

Sobre Joan Perucho i Mont-roig podeu accedir a:

https://martirom.cat/wp-content/uploads/2018/12/42-Joan-Miro%CC%81-i-Joan-Perucho.pdf

Sobre Jacint Salvadó podeu accedir a:

https://martirom.cat/wp-content/uploads/2018/12/06-Jacint-Salvado%CC%81-model-arlequins.pdf

https://martirom.cat/wp-content/uploads/2018/12/05-Jacint-Salvado%CC%81-cro%CC%80nica-vital.pdf

.

Text “Picasso i Miró: G + G” de Martí Rom

.

PLAFONS EXPOSICIÓ

Premsa:

“Picasso i Miró. el sud” de Xavier García. El Punt” (11-07-2007)

“Dos pintors per a dos pobles”. “El Punt” (24-07-2007)

“Miró y Picasso, en Mont-roig”. “Diari de Tarragona” (18-08-2007)

.

JOAQUIM GOMIS I JOAN MIRÓ: FOTOGRAFIES

Es va fer de l’1 d’agost al 31 de desembre de 2008.

Es composava de dos plafons, un explicant la relació de Gomis amb Miró i l’altre sobre la trajectòria com a fotògraf del primer.

Més un conjunt de fotografies de Joaquim Gomis, tan sobre la seva relació amb Miró com d’altres de la seva rellevant producció fotogràfica.

Com remarcar que fou la primera exposició monogràfica dedicada a la relació de Gomis i Miró.

Dissortadament Odette Gomis Cherbonnier, la filla de Joaquim Gomis, nova poder veure l’exposició. Va morir el 8 de febrer mentre preparàvem l’exposició. El seu marit, Josep Viñas, va agafar la responsabilitat de continuar amb l’exposició. A la inauguració hi van assistir tots els seus fills. Fou una trobada molt emotiva.

.

Text “Joaquim Gomis i Joan Miró” de Martí Rom

.

PLAFONS EXPOSICIÓ

Premsa

“El Centre Miró de Mont-roig mostra la relació entre Miró i Joaquim Gomis”. “El Punt” (24-08-2008)

“Joaquim Gomis y Joan Miró”. “Diari de Tarragona” (25-08-2008)

.

“MIRÓ – ROYO: TAPISSOS (CASA AYMAT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS / LA FARINERA DE TARRAGONA)

Es va fer del 31 de juliol a 31 de desembre de 2009.

Aquesta exposició fou amb la col·laboració del Museu d’Art Modern de Tarragona, que va cedir-nos uns plafons de l’exposició “La Farinera de Tarragona. El teler del món” que s’havia fet del 16-9 al 19-11-2008).

També del Museu de Sant Cugat de l’exposició “Sant Cugat. L’Any del Tapís” que s’havia fet al claustre del monestir el 2008. Ens van deixar tres plafons explicatius sobre la Casa Aymat, Josep Grau Garriga i la relació de Picasso i Miró amb la Casa Aymat.

Aquesta exposició es composava de fotografies d’aquest treball conjunt, més el tapís original: “El llangardaix de les plomes d’or” (1989) que tenim en la col·lecció permanent.

Des del 1970 fins al 1980, Joan Miró i Josep Royo van fer una considerable obra d’art tèxtil; primer a Sant Cugat, a la Casa Aymat, i després, fonamentalment, a La Farinera de Tarragona.

Foren set tapissos monumentals i 32 “sobreteixims”. El primer dels tapissos fou el “Tapís de Tarragona” (1970), donació del pintor a l’hospital de la Creu Roja i ara dipositat al Museu d’Art Modern de Tarragona.

.

Text “Josep Royo i Joan Miró: els tapissos” de Martí Rom

.

PLAFONS

PREMSA

“El Centre Miró de Mont-roig divulga amb imatges l’obra tèxtil de l’artista”. “El Punt” (03-08-2009)

“Els sobreteixims de Miró”. “El País” (07-08-2009)

.

MONT-ROIG 1911

Es va fer del 16 d’abril a 30 d’octubre de 2011.

Formava part del Centenari Miró, de l’arribada de Joan Miró a Mont-roig el 1911.

Es composava de fotografies recuperades del Mont-roig d’inicis del segle XX, fonamentalment de la col·lecció de “Vda. De Benaiges” (publicades cap a la meitat dels anys deu).   

Sabem que Joan Miró, quan arriba a Mont-roig a la primavera del 1911, va comprar aquesta col·lecció de postals. Les enviava als seus amics: Picasso, Joan Francesc Ràfols… Algunes estan reproduïdes en el llibre “Epistolari Català de Joan Miró (1911-1945)”, editat el 2009.

Casualment hi ha dos quadres de Miró que reflecteixen les mateixes vistes que dues d’aquelles postals: “Mont-roig, Sant Ramon” (1916) i “Mont-roig: poble i església” (1919), la vista del poble des del Primer Pont.   

Un altre quadre de Miró, “Mont-roig, el poble” (1916), també coincideix en una altra postal editada en aquella època; es la vista de Mont-roig des de Les Creus.

Miró deuria conèixer alguns indrets de Mont-roig gràcies a aquelles postals, i després els va immortalitzar en els seus famosos quadres.

.

PLAFÓ

.

LA NATURA QUE INSPIRÀ A MIRÓ

Exposició de fotografies d’Esther Bargalló. Es va fer del 7 de juliol a 31 d’agost de 2012.

Quatre indrets defineixen els paisatges de Miró a Mont-roig: la platja, el seu mas i els voltants (Les Pobles), el poble i la muntanya de la Mare de Déu de la Roca.

El quadre de “La masia” (1921-1922) és un inventari dels estris del camp i dels animals que hi troba a Les Pobles. La seva obra paisatgística mont-rogenca serà una vintena de quadres que farà del 1914 al 1923.

Per Miró, el paisatge és l’acumulació del conjunt de vegetació que el defineix, i els seus elements característics. Miró observa aquella vegetació fronterera dels camins i barrancs: atzavares, figueres de moro, canyars, fonolls, herbes…

L’atreu els animals que veu a Les Pobles: gossos, gallines, pollastres, conills, cabres, papallones; i els animalets que troba pels bancals: caragols, formigues…

.

PLAFÓ

PREMSA

.

“LES CATIFES DE MONT-ROIG (A LA MARE DE DÉU DE LA ROCA)”

Es va fer de l’1 de setembre a 31 desembre de 2012.

L’exposició es composava d’un gran nombre de fotografies històriques de les catifes fetes durant els anys seixanta.

El 8 de setembre dels anys seixanta, i fins a principis dels setanta, Mont-roig feia catifes de safatans (encenalls) geomètriques i de bells colors, en honor de la Mare de Déu de la Roca, la seva Patrona.

El diari “El Correo Catalán” del 05-09-1971, donava fe d’aquest gran esdeveniment amb un article d’en Rossend Clariana “La festa de la Roca, en Mont-roig”.

Joan Miró venia a Mont-roig pujava des del seu mas al poble per admirar aquelles catifes.

El paviment ceràmic del “Pla de l’Ós” (1976) de la Rambla de Barcelona té com a referent les catifes de Mont-roig.

El diumenge 29 d’agost de 2004 es va recuperar aquella tradició amb motiu de la celebració de les Festes Quadriennals dedicades a la Patrona de Mont-roig.

Partint d’aquesta experiència, el Centre Miró de Mont-roig, el juny del 2005, va promoure que veïns del poble reproduïssin quadres de Miró a la manera d’aquelles catifes. Fou el “I Cap de Setmana Mironià”. Se’n van arribar a fer set edicions (del 2005 al 2010, i el 2012.

Veure l’apartat “Cap de setmana mironià”.

.

“La festa de la Roca, en Mont-roig” (“El Correo Catalán”, 05-09-1971)

“Es recuperen els guarniments i les catifes en les Festes Quadriennals de la Mare de Déu de la Roca” (“Ressò mont-rogenc” núm. 91, 3r trimestre 2004)

PLAFÓ

.

“ELS PICAPORTES I…”

Es va fer des del 14 de desembre del 2013 al 31 de maig de 2014. Les fotografies eren d’Esther Bargalló.

Es prou coneguda aquella fotografia de Joan Miró mirant a la càmera i alçant el braç esquerra per agafar un picaporta. Aquest era el de la porta de la catedral de Tarragona. Aleshores vam proposar fer una exposició sobre picaportes, principalment de Mont-roig i de les rodalies.

Del llibre “Joan Miró i Mont-roig: el xiscle de l’oreneta (1930-1983)” (Arola Editors, 2018) de Martí Rom, pàg. 180: “El 1953 Miró viu de gener a maig a Barcelona. El mes de febrer Thomas Bouchard viatja a Barcelona per continuar aquell documental sobre Miró que havia començat el 1947 (“Around and about Miró”)…”.

Aquest també és el moment en que es troben Català-Roca i Miró. “Amb Miró he tingut una llarga relació: trenta anys. Li vaig fer la primera fotografia quan, amb Bouchard, vam anar a Mont-roig i ell va voler aturar-se a Tarragona per ensenyar-li la catedral; allí la hi vaig fer…” (del llibre “Català-Roca” de J.M. García Ferrer i Martí Rom,  Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, volum n. 8, 1989, pàg. 38).

A la catedral de Tarragona es on Català-Roca va fer les primeres fotografies a Miró. Estan en el Fons Català-Roca dipositat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. La més coneguda és aquella on Miró, mirant a la càmera, aixeca el braç per agafar amb la mà el picaporta de la porta de la catedral (“1084”). També tenim a Miró i Bouchard a la porta de la catedral (“1090”). I la de Joan Prats i Bouchard alçant el braç esquerra enlaire (“1088”). Aquesta fotografia convenientment tallada per la meitat, convertint-la en una vista allargada verticalment, es la que Miró tenia al seu taller de Mont-roig (era el seu homenatge a Joan Prats).

Català-Roca farà d’ajudant de Bouchard en el rodatge a Catalunya. “El vaig haver d’acompanyar a Gallifa, localitat on tenia el taller i la casa el ceramista Llorens Artigas… en aquella època a Gallifa… no hi havia ni electricitat no telèfon…” (del llibre “Català-Roca” de J.M. García Ferrer i Martí Rom,  Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, volum n. 8, 1989, pàg. 84).

Sabem la data del viatge a Tarragona i Mont-roig pel rodatge del documental, per una carta de Miró a la seva germana (1 d’abril): “Avui hem estat a Mont-roig fent un viatge feliç i passant un dia deliciós. Bones Pasqües… Demà anem a Girona per la processó de Verges i Divendres a Montserrat…”.

.

PLAFÓ

A la catedral de Tarragona
Foto de Joan Prats (Taller del Mas Miró)

.

MIRÓ: ELS TALLERS DE MONT-ROIG I PALMA DE MALLORCA

Es va fer de l’1 de juny al 31 de desembre de 2014. Les fotografies eren d’Esther Bargalló i Martí Rom.

L’exposició tracta dels dos tallers que Joan Miró va tenir, l’un a Mont-roig i l’altre, posterior, a Palma de Mallorca.

“Somio amb un gran taller… A Barcelona, treballo a l’habitació on vaig néixer… Voldria provar l’escultura, la ceràmica…” (Joan Miró, 1938). El 1941 decideix que li cal un taller a Mont-roig. Finalment el farà els 1947 i 1948.

“El taller està quasi acabat i quedarà molt bé…” (28-7-1948). “L’estiu vinent que tindré el taller arreglat, amb totes les coses populars, arrels d’arbre, pedres…” (22-8). Cartes a Joan Prats.

El 1954 Miró compra “Son Abrines”, a Palma de Mallorca. Ha decidit que s’hi farà un taller. El 1959 comprarà “Son Boter”, la finca del costat. Els estius continuarà anant a Mont-roig. El Taller de Son Abrines el dissenyarà Josep Lluís Sert. “Aquest mes acaben els paletes, estarem tranquils!… podré començar a treballar…” (18-4-1957).

Joan Miró deia a la  “Gaceta ilustrada” (1968): “És la crida de la terra… Mont-roig – Palma… En mi va pesar molt Mont-roig. Mallorca és la poesia, és la llum… Fins que he arribat a establir l’equilibri entre Mont-roig i Mallorca no he entrat a la maduresa…”.

.

Text “Els Tallers de Miró… Mont-roig i Palma de Mallorca” de Martí Rom

PLAFÓ