18 – RESUM 2007

with No hi ha comentaris

Aquest any hi van haver 7.021 visitants. Des del 2005 eren gairebé 16.000 visitants. Era un gran èxit per una entitat modesta com la nostra. I començàvem a tenir una certa presencia a la premsa i a les televisions. El … Read More

1 7 8 9 10 11 12