34 – RESUM 2009

with No hi ha comentaris

Aquest any hi van haver 8.140 visitants. Havíem superat els 31.000 visitants des del 2005.

Fou l’any que vàrem impulsar la ruta “El paisatge dels genis” (veure el punt “28”).

Des de la Universitat Rovira i Virgili van iniciar un treball sobre pel “Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona” que es centrava en la relació de Miró amb Mont-roig, com un dels més rellevants “paisatges artístics”. Aquest treball, junt amb d’altres, va ser publicat pel Ministerio del Medio Ambiente el 2011: “El valor del paisaje: expresiones”.

Es va publicar l’informe d’aquest any al “Ressò mont-rogenc” núm. 113 (1r trimestre 2010).

“El valor del paisaje: expresiones”: