86 – EXPOSICIÓ “CINC BARRAQUES DE MONT-ROIG BCIN”

with No hi ha comentaris

Fotografies d’Esther Bargalló. Es va fer del 6 de juny al 13 de setembre, i del 15 d’octubre al 29 de novembre de 2015.

El divendres 21 de novembre de 2014, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava que s’incoava expedient de declaració de “Bé cultural d’interès nacional” (BCIN), en la categoria de Zona d’Interès Etnològic, a cinc barraques de pedra seca de Mont-roig. Són les primeres construccions de pedra seca de Catalunya que aconsegueixen aquesta catalogació.

El conjunt de barraques del terme municipal de Mont-roig van ser, en una primera fase, incloses en el “Catàleg de béns protegits” del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,; això suposava un primer nivell de protecció. Finalment, l’Ajuntament va aprovar el 28-05-2008 que fossin “Bé Cultural d’Interès Local” (BCIL), augmentant la seva protecció.

Aquesta exposició es centra en aquestes cinc barraques: dels lliris, en espiral, dels Comuns del Pellicer, del Miquel Terna i del Jaume de la Cota.

El Grup Barracaire de Mont-roig del Camp / Centre Miró (Esther Bargalló i Martí Rom) va iniciar el treball de recerca (localitzar i documentar) el 2004. A continuació, es va publicar un tríptic d’una ruta d’onze barraques (2005), es va realitzar un documental (2006) i es va editar un llibre (maig 2007).

Des del 2006 (i amb la col·laboració del GEPEC) s’han fet jornades de restauració de barraques. S’han presentat comunicacions sobre les barraques de Mont-roig en les “Trobades d’Estudi per la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans” (Sitges 2007 i Vilafranca del Maestrat 2011).

Veure: www.pedrasecamont-roig.com

.

.