06 – FULLETÓ PICASSO MIRÓ

with No hi ha comentaris

Des de feia temps teníem relació amb els companys del Centre Picasso d’Horta de Sant Joan, ells ens esperonaven a crear el Centre Miró a Mont-roig a la manera del seu espai d’interpretació de la relació d’un pintor amb una població, amb un indret determinat.

Quan vam crear el definitiu Centre Miró, el 12 de març de 2005, vam creure oportú fer un fulletó que expliqués conjuntament els dos projectes.

Més endavant, el 2007, vam fer un text conjunt (“Reproducció VS original”) que analitzava la funció de la reproducció de les obres d’art a partir de mitjans del segle XX. Partíem de les idees de Walter Benjamin expressades a l’article “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1936) i André Malraux quan proposava la creació d’un “museu imaginari” (1954). Aquest text estava firmat pels directors dels dos centres, Elias Gaston i Martí Rom. Es va publicar resumit a la revista “L’Avenç”, a la secció “Plecs”´(abril 2007). I amb tota la seva extensió a web del Centre Miró.

FULLETÓ

Text “Reproducció vs original” d’Elias Gaston i Martí Rom

Text “Picasso i MIró: G + G” de Martí Rom